Trnavský samosprávny kraj - elektronické služby

Ľutujeme, počas spracovania vašej požiadavky nastala chyba

Skúste požiadavku zopakovať. Ak problém pretrváva, preverte dolepopísané odporúčania.

Je možné, že váš počítač nie je nakonfigurovaný správne, prípadne používate nepodporovaný prehliadač. Najčastejšie riešenia problému:

Ďalšie informácie sú súčasťou dokumentu Manuál na podanie dotácií pre obce a organizácie.

Ak ste podania mali uložené, po vyriešení problému pokračujte v rozpracovanom podaní. Nájdete ho po opätovnom prihlásení v Moje podania. V opačnom prípade začnite s vytvorením podania znovu:

Ak problém pretrváva, kontaktujte podporu pre dotácie na adrese dotacie@trnava-vuc.sk.